Ракът на маточната шийка (РМШ) е заболяване с висока честота и неблагоприятната прогноза. 

Той обикновено се развива в средата на живота – време, когато много жени отглеждат децата си и допринасят за стабилността и сигурността на семействата си. Тези фактори определят неговото значение като тежък проблем на съвременното обществено здравеопазване.

В световен мащаб годишно се диагностицират над 530 000 нови случая и според експертите, ако няма сериозни усилия, насочени към предотвратяването на РМШ, тази цифра би достигнала 1 милион нови случая на година през 2050 г.

В Източна Европа средната смъртност от рака на маточната шийка е над два пъти по-висока, отколкото в останалите части на региона. В Европейския регион  Ракът на маточната шийка е втората по честота форма на раково заболяване при жените от 15- до 44-годишна възраст, след рака на гърдата.

В 99,7% от случаите ракът на маточната шийка е причинен от HPV вирус.

У нас през последните години е налице трайна възходяща тенденция на годишните показатели за заболяемост и смъртност. Според данните на Националния раков регистър, честотата на новооткритите случаи на рака на маточната шийка се е увеличила почти трикратно. Годишно новите случаи на заболяването са 1 100 – 1 200, а случаите на смъртен изход – между 350 и 400. Това означава, че всеки ден в България умира по една жена от рак на маточната шийка и се диагностицират три нови случая на заболяването.

Профилактичните ваксини са най-новото постижение на съвременната медицина в контрола на раковите заболявания. Ракът на маточната шийка е единственото ваксинопредотвратимо онкологично заболяване.

Със своята Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка, България принадлежи към групата от 87 държави в света, които имат национални програми за имунизация, финансирани с публични средства. Националната програма осигурява безплатна имунизация срещу рак на маточната шийка за момичетата на 12 и 13-годишна възраст, като всеки родител, който желае да имунизира дъщеря си, следва да се обърне към личния си лекар за повече информация.

Сравнителната оценка на алтернативите за профилактика на рака на маточната шийка (първична профилактика чрез ваксинация; вторична профилактика чрез скрининг или пасивно поведение чрез лечение на откритите случаи), показва, че като обща стойност разходите за ваксинация на една целева група от момичета преди започване на полов живот са най-ниски.

Разходите за скрининг са приблизително три пъти по-високи и са изчислени за еднократно организиране. В зависимост от възрастта на жената подобен скрининг трябва да се провежда на всеки 3 до 5 години. Най-висока е стойността на разходите при пасивно поведение, защото то е свързано с изключително високи индиректни разходи и загуби, поради преждевременна смърт на жените с късно установен рак на маточната шийка.