Националното сдружение за профилактика на рака на шийката на матката е гражданска неправителствена организация, учредена по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Национално сдружение за профилактика на рака на шийката на матката е член на Националната пациентска организация (НПО)ECPC – EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION (Европейска коалиция на болните от рак), член на  WACC – Women Against Cervical Cancer (Организация на жените срещу рака на шийката на матката).