Прогнозата се определя като добра в случаите, когато процесът е начален и инвазията не е обхванала регионалните лимфини възли.

При напредналите стадии преживяемостта е между 3 и 30%.

Като основен метод за подобряване на прогнозата от това тежко онкологично заболяване се счита профилактиката (диагностика и терапия) на ранните предвестници за карцином на маточната шийка – дисплазиите.

Всяка жена във фертилна възраст трябва да се явява редовно (поне веднъж годишно) на профилактичен преглед. Цервикалният рак е идеален обект на профилактика, защото стартира не от здрав епител, а от преканцерозно изменен епител (атипични клетки). Тези изменения персистират безсимптомно с месеци дори години. Навременност им откриване и третиране предпазва жената от инвазивен рак.

Не на последно място, е ваксинацията, предпазваща от заразяване с онкогенни типове на HPV.