Основна причина за възникването на рака на маточната шийка е диспалатичната промяна на клетките, покриващи шийка.

Недиагностицираната и нелекуваната диплазия в даден момент се превръща първоначално в Ca in situ, а в последствие и в инвазивен карцином.

Като рискови фактори са сочени:

  • Сексуалното общуване – ранно начало на полов живот и честа смяна на сексуални партньори са предпоставки за заразяване с инфекциозни причинители. Най-често вирусът се предава при полов контакт. С най-голямо клинично значение е инфекцията с човешки папиломен вирус (HPV). HPV тип 6, 11, 16 и 18 имат доказан онкогенен потенциал и, поради тази причина, срещу тях е създадена ваксина. Известна предиспозиция създават пероралните хормонални контрацептиви (ПХК), тъй като клетките, покриващи маточната шийка, са хормонално чувствителни. На базата на една фонова хормонална стимулация се улеснява действието на онкогенните стимули. От друга страна, използването на ПХК, намалявайки страха от забременяване, стимулира половите контакти, които са рисков фактор.
  • Други инфекции, предавани по полов път – хламидии, генитален херпес.
  • Понижен имунитет – важен фактор, улесняващ действието на онкогенните стимули. Тютюнопушенето води до отслабване на локалния противотуморен имунитет и пречи на локалната защитна реакция на клетките. Лоша интимна хигиена.