На иснимката са изобразени три поколения жени- дъщеря, майка и баба.

Ракът на маточната шийка е лечим!

Чрез провеждане на скринингови прегледи лекарите могат да открият и лекуват изменения в маточната шийка в ранен стадий, преди те да се превърнат в раково заболяване.

Всеки ден една българка умира от рак на маточната шийка.

Какви са причините за рак на маточната шийка?

  • Ранното започване на полов живот и честата смяна на сексуални партньори са предпоставка за по- честото заразяване с човешки папиломен вирус (HPV). Човешкият папиломен вирус е с най- голямо клинично значение и най- често се предава при полов контакт. HPV тип 6, 11, 16 и 18 имат доказана роля във възникването на предракови и ракови изменения (онкогенен потенциал) и поради това срещу тях е създадена ваксина. Ваксината не е самостоятелен метод за предпазване от рак на маточната шийка. Тя трябва да бъде съчетана с редовно участие в организирани скринингови прегледи.
  • Понижен имунитет – важен фактор, улесняващ действието на причинителите на предракови изменения и рак.
  • Други инфекции, предавани по полов път – хламидии, генитален херпес.
  • Тютюнопушене – води до отслабване на локалния противотуморен имунитет и пречи на локалната защитна реакция на клетките.
  • Лоша интимна хигиена.

Ракът на маточната шийка засяга жени в разцвета на силите им.

Какво представлява ракът на маточната шийка?

Маточната шийка представлява долната част на матката, която се вижда и опипва във влагалището. Ракът на маточната шийка се развива в клетките, покриващи шийката и нейния канал.

Превръщането на изменените клетки в ракови не настъпва внезапно. Измененията възникват постепенно, като преминават през безсимптомен период и са известни с названията CIN, дисплазия, преканцероза, предраково изменение и др.

Защо се прави скрининг?

Скринингът за рак на маточната шийка има за цел да открива изменените клетки в ранните стадии, когато изменените участъци мога да бъдат лекувани, така че да не се развие рак на маточната шийка. След като ракът веднъж се е развил, лечението е много по – трудно и по – малко успешно.

Организираните скринингови прегледи са доказали своята ефективност като основен метод за борба с рака в повечето напреднали страни. Във Великобритания, например, скринингът за рак на маточната шийка е въведен през 80-те години на ХХ в. и спасява около 5 000 живота всяка година.

Открит навреме, ракът е лечим!

На кого се прави скринингов преглед?

В съответствие с политиките на Европейския съюз по отношение на борбата с ракови заболявания и съгласно указанията за добра медицинска практика при организиран популационен скрининг за рака на маточната шийка в България на скринингови прегледи подлежат всички жени на възраст от 25 го 60 години.

Първоначално скрининг се прави веднъж годишно до получаване на три последователни нормални (отрицателни) резултата. След три прегледа, при които не са били открити отклонения от нормата (абнормални резултати), изследването следва да продължи веднъж на три години. Скринингът за рак на маточната шийка осигурява най – добра защита, ако се провежда редовно.

Скрининговите прегледи са безплатни. Жените, които трябва да бъдат изследвани, ще получат покана за явяване на преглед.

Какво трябва да направите?

Ако сте били поканени за скринингов преглед за рак на маточната шийка, Вие трябва да се явите в избрано от Вас регистрирано лечебно заведение в срок до 4 седмици от датата на Вашата покана. След изтичането на този срок Вашият уникален номер, ясно обозначен на поканата Ви, няма да бъде валиден и Вие няма да имате право на безплатен преглед.

Какво представлява скрининговият преглед?

Скринингът за рак на маточната шийка се прави при гинекологичен преглед, чрез цитонамазка. Изследването е бързо, безопасно и в повечето случаи безболезнено.  При процедурата избраният от Вас специалист взима проба от клетките на шийката и ги изпраща в лаборатория за изследване под микроскоп. Повечето жени имат нормален резултат. Ако вашите резултати са в норма, Вие трябва да продължите с редовните си скринингови прегледи и да се явите на преглед при следваща покана. Ако резултатите Ви показват някакви изменения, избраният от Вас специалист ще Ви насочи за следващи изследвания и евентуално лечение.

Цитонамазката не може да бъде направена по време на Вашия месечен цикъл. Също така за получаване на достоверен резултат е препоръчително да избягвате полов контакт или поставяне на медикаменти във влагалището в продължение на (поне) два дни преди прегледа.

Цитонамазка с изменения

При някои жени резултатите от цитонамазката показват отклонения от нормата. Това означава, че в цитонамазката са били открити изменения в клетките на маточната шийка, но НЕ означава, че е открито раково заболяване.  Ако резултатите Ви показват някакво отклонение от нормата, избраният от Вас специалист ще Ви даде указания какво трябва да се направи.

В зависимост от резултата специалистът ще Ви посъветва да направите едно от следните неща:

  • Нова цитонамазка след определен период от време (обикновено три до шест месеца);
  • Изследване за човешки папиломен вирус (HPV) – вирусът, който причинява рак на маточната шийка.
  • Колпоскопия – процедура, при която лекарят има възможност да огледа маточната шийка с помощта на оптичен прибор (колпоскоп);
  • Биопсия – понякога за поставяне на окончателна диагноза се налага изследване на малко късче тъкан от маточната шийка (биопсия). Взимането на биопсия се извършва със специална щипка. Манипулацията не е болезнена (не налага приложение на упойка) и не причинява съществена кръвозагуба (понякога се появяват няколко капки кръв, които налагат поставяне на дамска превръзка за около час).
  • Някои променени участъци е необходимо да бъдат отстранени, така че да не се превърнат в рак. Използва се тънка метална бримка, по която протича електрически ток, понякога електронож или обикновен скалпел. Тази процедура изисква обезболяване, прави се в гинекологичния кабинет или в болница. По същество процедурата представлява лечение на предраково изменение.

Колко е сигурен скринингът?

Няма идеален скринингов тест и чрез цитонамазката, макар и рядко, могат да се пропуснат някои случаи на изменения или заболяване. Затова скринингът трябва да се прави редовно, за да има възможност всичко, което е било пропуснато при едно изследване, да се открие при следващото, преди да се е развило заболяването.

Организираните скринингови програми са много ефективни, но не могат да предотвратят всички случаи на рак на маточната шийка.

Отстраняването на откритите изменения рядко засяга сексуалния Ви живот или детеродните Ви способности.

Симптоми

Заразяването с онкогенен вирус означава, че непременно ще се стигне до развитие на предраково състояние или рак.

В над 80% от случаите спонтанно изчезва от организма на момичето или жената, т.е. настъпва самоизлекуване. Само упоритата вирусна инфекция (тази, която не претърпява излекуване) крие риск от развитие на рак. Интервалът между такава упорита инфекция и евентуална проява на рак на маточната шийка е над 10 години, понякога и повече.

През първите 2-3 години клетките на маточната шийка не претърпяват никакви видими промени, после постепенно се появяват начални признаци на предраково превръщане. След това, ако HPV инфекцията не премине (не се самоизлекува), измененията в клетките стават все по – тежки, докато се стигне до рак.

Първоначален етап

За съжаление, HPV инфекцията и изменението на клетки не предизвикват никакви симптоми: няма болка, няма кървене, няма нищо, което да ви подскаже, че в организма настъпват изменения. Скринингът е единственият начин да се открие заболяването в ранна фаза – тогава, когато подлежи на безопасно и ефективно лечение.

*Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Снимки: Freepik