Препоръки на СЗО за елиминация на рака на маточната шийка 20302

Оценка на обхвата на HPV имунизация сред основната кохорта 9-14 годишни момичета в проценти за 2021 г1.

Adapted from HPV immunization coverage estimates among primary target cohort (9-14 years old girls) (%), WHO 2023, https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/girls-aged-15-years-old-that-received-the-recommended-doses-of-hpv-vaccine

1. Immunization coverage estimates among primary target cohort (9-14 years old girls) (%) HPV immunization Световна Здравна Организация: https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/girls-aged-15-years-old-that-received-the-recommended-doses-of-hpv-vaccine
2. 2.Cervical cancer elimination initiative: Световна Здравна Организация https://www.who.int/initiatives/cervical-cancer-elimination-initiative
3. Human papillomavirus vaccination coverage, policies, and practical implementation across Europe, Ngoc-Ha Nguyen-Huu, 2020 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19316354

Мерк Шарп и Доум България ЕООД.
София 1407, бул. „Н. Й. Вапцаров“ 55, ет. 1, източно крило, сектори Б1 & Б2
тел.: (02) 819 37 37; факс: (02) 862 51 96; e-mail: info-msdbg@merck.com
Veeva code: BG-NON-00553 EXP 12/2025
Copyright © 2023 Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Всички права запазени